By&Kultur

By&Kultur-magasinet giver dig et indblik i Frederiksbergs mangfoldige by- og kulturliv.

Magasinet bringer gennem portrætter af kendte og mindre kendte frederiksbergborgere og institutioner finurlige historier om byen, nyheder fra kulturlivet og information om nye tiltag i byen. Og så indeholder magasinet en kalender med kulturarrangementer for den givne periode, som magasinet dækker.

Magasinet udkommer fire gange årligt og dækker perioderne januar-februar-marts, april-maj-juni, juli-august-september og oktober-november-december.

Du er velkommen til at komme med idéer til indhold, som vi vil tage op i redaktionen. Og har du et spændende kulturarrangement, så skynd dig at taste det ind i Kultunaut, så vi kan bringe det i magasinets kalender (se deadlines nedenfor).

Magasinet indeholder:

• artikler, en klumme og korte nyheder. 

Send idéer til redaktionen i Ledelsesstaben: cacl02@frederiksberg.dk. Send også gerne fotos til illustration (min 300 dpi) af arrangementerne eller Frederiksberg-motiver generelt.

• en kalenderoversigt over kulturelle arrangementer på Frederiksberg for perioden. 

Kalenderoplysningerne trækkes fra Kultunaut. Det vi sige, at det udelukkende er arrangementer indtastet rettidigt i Kultunaut, der kommer med.

For at få et arrangement med i kalenderen er det et kriterium, at det enten er et enkeltstående arrangement eller en arrangementsrække med en kulturel vinkel i bred forstand. Magasinets kalender bringer ikke oplysninger om faste kurser eller undervisningsforløb. 

Hvis du gerne vil have dit arrangement med i kalenderen i By & Kultur, skal du skrive det ind i kultunaut

Deadline for indtastning af arrangementer i Kultunaut til kalenderen i By & Kultur 2019:
April-maj-juni nummeret: Søndag den 17. februar
Juli-august-september nummeret: Søndag den 12. maj
Oktober-november-december nummeret: søndag den 18. august
Januar-februar-marts 2020 nummeret: søndag den 17. november