Mirror Mirror

I den stedsspecifikke udstilling ”mirror mirror” undersøger Mette Gitz-Johansen spejlingen som objekt og spejlingen som tilstand gennem tegning, foto og video. Referencen til spejlet rummes i både historien og rammen om Møstings Hus, der gennem nedrivning og senere genrejsning på den modsatte side af gade kom til at spejle sig selv. Med afsæt i observationer af stedet og fokus på det rituelle vil Mette Gitz-Johansen arbejde med forfængelighed kontra forgængelighed, med fordobling og refleksion i Møstings Hus’ udstillingsrum.

22. april - 28. maj
Møstings Hus, Andebakkesti 5
Fri entré
Tirsdag-søndag kl. 11-16