Bassion og gartnerhus i Lindevangsparken

Lindevangsparken

Lindevangsparken, der har en størrelse på 31.000 m², er anlagt på en del af den tidligere benævnte Reebergs Fælled.  

Denne fælled blev erhvervet af Frederiksberg Kommune i 1898 og lå dengang omgivet af åbne marker på alle sider. Mod nord var arealet dog afgrænset af Lampevej (nuværende Finsensvej), der med åbne grøfter langs siderne førte ud mod Vanløse bys jorde.

I 1930 besluttede kommunalbestyrelsen at friholde et større areal af fælleden for bebyggelse, og her etableredes i årene 1931-32 det grønne friareal Lindevangsparken.

Parkområdet blev fredet som friareal i 1960, og den oprindelige dispositionsplan, med en stor græsflade med fritstående trægrupper i den sydlige del og legepladsområde mod nord, er i store træk bibeholdt. Store rødblomstrende kastanjetræer med partiel buskplantning danner en naturlig afgrænsning mod de omkransende veje, og det nyrenoverede legepladsområde er i dag opdelt af slyngede bøgehække med blomstrende træer, og indeholder henholdsvis småbørnslegeplads, soppebassin samt et lege-/opholdsareal for større børn.

Lindevangsparken udgør i dag et populært udflugtsmål for såvel områdets beboere samt for dagplejemødre og adskillige af kommunens børneinstitutioner, og parkområdet bruges i stigende grad til fritidsarrangementer af sportslig- eller kulturel karakter som f.eks. Storelegedagsarrangement, ungdomsmusikfestival samt lydighedsprøvearrangement for hunde.