Fotorum (børn 10-12 år)

Lær at udtrykke dig kreativt, når du henover fem dage introduceres til arbejdet med fotografi og kunst. Du vil blandt meget andet lære det grundlæggende tekniske ved fotografi som værktøj, at fortælle en historie igennem et billede eller formidle en stemning.

Hundrede kvindelige år

I år fejrer Kvindelige Kunstneres Samfund 100 år og i den anledning har seks af de nuværende medlemmer ladet sig inspirere af nogle af de første Frederiksberg medlemmer til en række værker, der lige nu vises på en udstilling i Den Gule Villa.

To nye gavlmalerier på vej på Frederiksberg

De frederiksbergske byrum får to nye kunstoplevelser til efteråret udført af kunstnerne Elmer og Maja Fjord Fjord. 

I foråret 2016 havde Frederiksberg Kommune et Open Call for at finde to værker til henholdsvis gavlen på Henrik Ibsens Vej 41-45 og gavlen på Nyelandsvej 3-5.

Sammen om motion - et super godt tilbud til dig!

Et gratis tilbud til dig, der gerne vil være aktiv sammen med andre på en sjov og hyggelig måde i byens grønne områder

Der findes tre motionsnetværk – året rundt 

Lindevangsparken & Søndermarken & Frederiksberg Sundhedscenter 

Vil du have tilskud til musikprojekter i 2016?

Så kan du søge Frederiksberg Kommune Musikudvalg's pulje, som støtter musikinitiativer, koncerter og lignende på Frederiksberg. Ansøgninger til Musikudvalgets 2. behandling i år skal være Frederiksberg Kommune, Kultur&Fritid, i hænde senest 1.

Aprilfestval - Åbningsfest

Åbningsfest: I dag bliver festivalens plakat til levende billeder

Kl. 11.00 Mød skuespillere, superhelte, musikere og mystiske dyreskikkelser

Kl. 11.20 Jytte Abildstrøm kommer forbi, der vil være trompetfanfare og fælles ballonoppust

Pages