Labyrinten

Vælg næste billede for at se vejen gennem labyrinten.

Løsning
Labyrinten

Labyrinten ved Pile Allé

Tuborgfondet har ved donationer til Frederiksberg Kommune i 1993 finansieret udførelsen af labyrintanlægget ved Pile Allé, der allerede fra første sæson har været et populært udflugtsmål for glade gæster i alle aldre. I 1996 finansierede Tuborgfondet yderligere etablering af en smuk granitstensforplads ved Labyrinten.

På baggrund af idéoplæg til Labyrinten, udfærdiget af firmaet Wibro, Duckert & Partners, har Vej- og Parkafdelingen i Frederiksberg Kommune, forestået projektering og udførelse af labyrintanlægget.
Labyrinten dækker et areal på ca. 3000 m² og er etableret ved plantning af ca. 7.000 bøgeplanter suppleret med enkelte frikronede egetræer.

Stisystemet omfatter i alt ca. 800 m grussti, og i centrum af området er der anlagt et 160m² stort græsareal udformet som Tuborg-etiket med en buksbom-blomsterkrone.  

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har i 1993 tildelt Frederiksberg Kommune en såkaldt Rosende Omtale for etablering af det populære labyrintanlæg.

Af sikkerhedshensyn kan Vej- og Parkafdelingen garantere, at alle gange i labyrinten vil blive efterset for evt. vildfarne gæster før hver vinterperiode.