Frederiksberg Allé

Frederiksberg Allé

Frederiksberg Allé er blandt de mest betydningsfulde vejtræplantninger i Danmark, og det er ikke kun i forbindelse med professionelle cykelløb, at Alléen benævnes "Nordens Champs Elysées."

Historisk set blev alléen anlagt i 1701 som vejforbindelse fra Vesterbrogade til "Prinsens Gård," der lå ved den nuværende Frederiksberg Runddel. Kongevejen, som alléen hed dengang, lå frit i det åbne landskab og var udelukkende beregnet til kørsel for den kongelige familie (Frederik IV).

Alléen var flankeret af dybe grøfter og lukket med porte i hver ende.

Mod slutningen af 1700 tallet blev vejstykket åbnet for den almindelige borger og i 1867 overtog Frederiksberg Kommune alléen.

Ved starten af dette århundrede var der efterhånden ikke mange af de oprindelige plantede lindetræer tilbage, og man valgte i 1926 at rydde de sidste. Herefter blev alléen retableret med 400 nye lindetræer, der blev plantet i 4 rækker som den oprindelige allé.

Efter gentagne beskæringer blev det i 1951 besluttet at reducere træerne kraftigt, ved brutalt at kappe stammerne i ca. 4 meters højde, og træerne udviklede sig, med supplerende beskæring, til de smukke kandelaberlinde, som vi ser dem i dag.