For arrangører

Har du lyst til at lave et arrangement eller en event på Frederiksberg?

Kultur og Fritid hjælper gerne eventarrangører inden for idræt, kultur, viden erhverv m.v. Afdelingen fungerer som lokalt bindeled mellem arrangør og byen og har en bred erfaing med at samskabe, udvikle og afvikle. Du kan med fordel trække på afdelingens viden og er velkommen til at kontakte os. 

Frederiksberg Kommune har lavet en Arrangørguide for at gøre det så nemt som muligt for dig, som er arrangør.

I nedenstående vejledning - Arrangørguide - kan du læse om, hvem du skal kontakte, hvorfor og ikke mindst hvornår!

I vores - Eventsstrategi - kan du se kultur og Fritids forskellige roller, ambitioner og arbejdsprincipper for events på Frederiksberg.  

HUSK:

Modtager dit arrangement støtte fra Frederiksberg Kommune, skal du altid huske, at Frederiksberg Kommunes byvåben (logo) skal være tydeligt på alt marketingsmateriale, såsom: Flyers, plakater, hjemmeside, annonce etc. Du kan få adgang til kommunens byvåben i logopakken via vedhæftningen nedenfor. 

Skal du afholde dit arrangement i byrummet, skal du ansøge Vej, Park og Miljø om tilladelse. Det kan gøres fra vores selvbetjeningsløsning: http://www.frederiksberg.dk/afhold-arrangement